Ochtendkwelling voor avondmens

Op veel kantoren word je om 9 uur ’s ochtends verwacht. Maar wat als je écht geen ochtendmens bent? „Het allerergste zijn die ochtendgoeroes. Het is gewoon onzin dat vroeg opstaan voor iedereen goed is.”

‘Na een lezing om acht uur ’s ochtends viel ik weleens bijna ach- ter het stuur in slaap”, vertelt Maria Genova, journaliste en auteur van verschillende boeken. “Dan reed ik snel een parkeerplaats van de McDonalds op, om een dutje te doen.” G e- nova is een echt avondmens, zegt ze, of ei- genlijk: nachtmens. Want inmiddels be- gint haar echte leven pas na 12 uur ’s nachts. „In de nacht schrijf ik beter, ik werk geconcentreerder. Toen ik nog in vaste dienst werkte, moest ik drie wekkers zetten en had ik altijd moeite om op gang te komen. Voor je het weet is je ochtend weg: kopje koffie, een praatje. Nu schiet het werk echt op.”

En dat betekent werken tot een uur of zes in de ochtend, slapen, en dat met een beetje geluk tot het middaguur volhouden. Op gang komt ze vervolgens met het beant- woorden van mails en telefoontjes. „Tenzij mensen me voor die tijd al wakker gebeld hebben, dan haal ik de slaap ’s middags weerin.”Ookmetkleinekinderen–zezijn inmiddels puber – was het lastiger. „Dan moet je er toch uit om brood te smeren en ze naar school te brengen. Ik deed dat keu- rig, maar wel met mijn pyjama nog onder mijn jas. Daarna sliep ik weer verder.”

PDF