Slaap: gedrag en fysiologie

Slaap is een toestand van verlaagd bewustzijn die gekenmerkt wordt door specifieke veranderingen in gedrag en fysiologie. In dit hoofdstuk worden deze veranderingen beschreven, onder andere meer aan de hand van de electrische hersenactiviteit (het EEG). Er wordt een beknopt overzicht gegeven van de  stadia, het tijdsverloop van de slaapstadia, de gevolgen van slaapdeprivatie, de belangrijkste theorieën over de functie van slaap, de veranderingen tijdens de levensloop en de verschillen tussen diersoorten. Ten slotte wordt kort ingegaan op winterslaap, een toestand die op slaap lijkt.

PDF